hash
Uživatel: nepřihlášen
Zrušení Ministerstva informatiky je krok zpátky - změna je ale nutná!
téma
Po nástupu Vlády Mirka Topolánka se stala zcela aktuální otázka zrušení Ministerstva informatiky, které prosazuje nynější Ministr vnitra a informatiky Ivan Langer. Přestože si kolegy Langera nesmírně vážím a i přes zcela odlišnou politickou příslušnost s ním v mnohém souhlasím, vyjadřuji své obavy nad tímto krokem a jeho negativními dopady. Zcela zodpovědně prohlašuji, že zrušení Ministerstva informatiky je podle mne naprosto kontraproduktivní a je to poměrně závažný krok zpět. Jedná se o zásah, který by si přinejmenším zasloužil širokou a důkladnou odbornou diskusi, která však moc neproběhla a tak vlastně jen málokdo ví, co vše by se zrušením této instituce změnilo a jak.

Plně souhlasím s názorem Ministra Langera, že nynější průběh informatizace a dohledu nad tímto trhem je naprosto nedostačující a že celé Ministerstvo informatiky ani zdaleka nevyvíjí veškerou činnost, za jejímž účelem bylo zřízeno. I já si samozřejmě dovedu představit, že MI by vykonávalo daleko více poradenských a řídících činností a hlavně tvrdší dohled nad dodržováním stanovených pravidel. Jsem dlouhodobým kritikem tempa a principů informatizace státní správy a připadá mi, že některé úřady berou internet a jeho služby za jakési nutné zlo a ne jako povinnost vůči občanům. Stále tu převládá pocit, že informatizace je jaksi zbytečná a že ji stejně nelze konkrétně uplatnit. Legislativní podmínky jsou obecně nastaveny, ale úřady je ignorují, nebo využívají nepřesností zákonů a prováděcích předpisů.


Je naprosto nezbytné diskutovat o budoucnosti informačních technologií a moderních principů komunikace mezi úřady a hlavně ve vztahu k občanům. Moderní občan si zaslouží moderní přístup k moderním informacím. Zrušení Ministerstva informatiky však naprosto zablokuje započaté kroky a ve svém důsledku omezí možnost dalšího rozvoje. Ministerstvo vnitra je zodpovědné za správu a to zejména v úrovni činnosti obcí a jiných samosprávních celků. Tuto činnost musíme chápat jako faktické vedení těch institucí, které by měly dbát na moderní trendy především. Právě proto by se MV nemělo stát všemocným ministerstvem v této oblasti. Musí se rozlišovat mezi zadavatelem zakázky ve smyslu veřejné služby občanům a mezi orgánem s pravomocemi MI. Vnitro je pouze jedním z ústředních úřadů, které informační systémy a komunikační technologie užívají a právě proto nesmí být jejich faktickým gesčním organizátorem. Tato složitá terminologie znamená ve své jednoduchosti jediné: Ministerstvo vnitra by nemělo přebírat úkoly MI, naopak by jako ostatní ministerstva mělo s MI spolupracovat a řídit se obecně nastavenými pravidly.


Česká republika potřebuje úřad s ministerskou pravomocí, který by spravoval a rozhodoval v oblasti IT ve vztahu ke státní správě. Musí se jednat o orgán, který bude koordinovat rozvoj a modernizaci IT ve všech oblastech správy a který stanoví obecné principy a standardy, které ostatní orgány vezmou za své. Jeho zrušením by nastalo více problémů, než si pravděpodobně současná vláda uvědomuje.


Na druhou stranu plně souhlasím s názorem, že MI dosud příliš aktivně své úkoly neplnilo Proto je třeba místo jeho rušení, nalézat odborníky, kteří by byli jmenováni do vedení tak důležitého úřadu. Technologie se mění a zdokonalují doslova každým dnem a podle mého názoru si nemůže Česká republika dovolit „nemít“ Ministerstvo informatiky. Je však nutné se bavit o jeho koncepci, pravomoci, úkolech a kontrole.


Nerozumím krokům ministra Langera, i když se je několikrát snažil obecně vysvětlit. Z celého jeho souboru argumentů vychází, že se domnívá, že MI je zbytečnou organizací a že jeho úkoly by měly plnit odborné orgány v rámci jiných resortů. Tím by však paradoxně došlo – jak se to v oblasti veřejné správy již několikrát ukázalo – k naprostému rozštěpení a individualizaci postupů v rozvoji IT. A tento proces jistě povede k absolutnímu chaosu a výsledkem bude ještě méně fungující informační společnost, než nyní.


Nehodlám se vyjadřovat k jiným tématům diskuse (jako jsou kontrola telekomunikačního trhu, Česká pošta, mediální trh a jiné), ale z pohledu občana vyžadujícího informace od státu jednoduchou formou, se mi zdá tak zásadní a nepřipravený krok, jakým je zrušení MI, naprosto nevhodný a krajně nezodpovědný.


Vyzývám odbornou veřejnost k diskusi nad budoucnosti informačních technologií ve státní správě a k nalezení společného stanoviska alespoň v základních problémech této oblasti. Po takové diskusi se jistě ukáže i současné Vládě, že místo zrušení ministerstva by měla uvažovat o jeho rekonstrukci a revitalizaci jak v legislativní, tak i v principiální rovině.


Autor: Michal RadaPo 9.10.2006 00:55
Zpět na úvodní stranu
favicon Linuxsoft.cz
»3D rastrový obrázek v GIMPU
»Perl 5.24.0 a vše okolo
»LinuxDays: letos zase o kus větší
»Perl 5.22.0 a vše okolo
»LinuxDays 2014: desktop, server, vývoj a dobré kafe
»C++ a garbage collector
favicon Root.cz
favicon LUPA.cz
favicon reboot.cz
favicon iDNES
»Trump ohlásil nové sankce proti KLDR, zapojit se má i Čína
»V Izraeli čím dál častěji útočí vlci. Jdou hlavně po malých dětech
»Hurikán Maria má osmnáct obětí, dorazil k Dominikánské republice
»Podnikatel nabízí ženám v Rakousku proplacení pokuty za nošení burky
»Britské pohostinství v krizi. Kvůli brexitu zažívá odliv pracovní síly
»Ve Vagonu začala sláva mnoha kapel. Dnes na místě klubu jezdí autobusy
favicon Žive.cz
favicon Měšec.cz

Systém byl vytvořen firmou Blackmouse. Znaková sada stránek UTF-8.